ลำดับที่เข้าเว็บนี้  

web counter
web counter

 

ระบบบันทึกข้อมูล/สำหรับเจ้าหน้าที่

บันทึกข้อมูลเกียรติบัตรกรรมการ ผู้เข้าร่วม

บันทึกข้อมูลเกียรติบัตรนักเรียน

รายการแข่งขันกีฬา

บันทึกข้อมูลสำหรับครูผู้ฝึกสอน/ผู้เข้าร่วมงานฯ

พิมพ์เกียรติบัตร

****เข้าสู่ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแบบง่าย****

ดูผลการแข่งขันรวมทุกรายการ(เรียงตามลำดับ id )

ดูผลการแข่งขันรวมทุกรายการ(่เรียงตามเครือข่ายโรงเรียน)

พิมพ์ูเกียรติบัตรนักเรียน (จากเลขลำดับ)

คู่มือการพิมพ์เกียรติบัตร

สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาจากรางวัล

รายงานสรุปจากรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)

รายงานสรุปจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(เหรียญเงิน)

รายงานสรุปจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2(เหรียญทองแดง)

รายงานสรุปจากรางวัลได้เข้าร่วมการแข่งขัน

สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาอำเภอ แยกตามรายการ

การแข่งขันวิ่ง

การแข่งขันวิ่งผลัด

วิ่งกระโดดไกล

วิ่งกระโดดสูง

ทุ่มน้ำหนัก

ขว้างจักร

พุ่งแหลน

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ

การแข่งขันกีฬาเปตอง

การแข่งขันฟุตซอล

ขว้างบอล

ยืนกระโดดไกล

เขย่งก้าวกระโดด

เว็บไซต์โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเทพา


 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬา
รายละเอียดการแข่งขันกีฬา

สรุปผลการแข่งขันแยกตามเครือข่ายโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนลำไพล
เครือข่ายโรงเรียนเทพา
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด
เครือข่ายโรงเรียนเขาสูง
เครือข่ายโรงเรียนปากบาง
เครือข่ายโรงเรียนสะกอม
เครือข่ายโรงเรียนนิคมเทพา


 

ลงทะเบียนนักกีฬา-กรีฑา
แก้ไขข้อมูลนักกีฬาที่ผิดพลาด

- รายชื่อนักกีฬา-กรีฑาของแต่ละโรงเรียน
- รายชื่อนักกีฬา-กรีฑาของแต่ละเครือข่ายโรงเรียน
- รายชื่อนักกีฬา-กรีฑาทั้งหมด


ระบบค้นหาและพิมพ์เกียรติบัตร
ดาวน์โหลดฟอนต์/ติดตั้ง ก่อนพิมพ์ฟอนต์ TH-Saraban
1. เกียรติบัตรนักเรียน
2
.เกียรติบัตรสำหรับกรรมการฯ,

ดาวน์โหลดฟอนต์ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร
1. ฟอนต์ไทยสารบรรณ    คลิกดาวน์โหลด

2. ฟอนต์ TS-SOM TUM
สรุปคะแนนการแข่งขัน

ที่

เครือข่ายโรงเรียน

รุ่นอายุไม่เกิน

6 ปี

8 ปี

10 ปี

12 ปี

14 ปี

16 ปี

รวม

ที่

1

สะกอม

29

28

0

17

73

60

207

5

2

เทพา

55

48

68

115

125

92

503

2

3

เขาสูง

30

67

109

16

153

238

613

1

4

ลำไพล

16

42

74

76

122

0

330

3

5

ทุ่งทวด

11

13

50

41

23

7

145

6

6

ปากบาง

26

37

20

41

0

0

124

7

7

นิคมเทพา

17

16

78

96

17

43

267

4

ผลคะแนนรวมล่าสุด วันที่ 25 มิ.ย. 57 ข้อมูลเวลา 16.50 น.
ผลคะแนนแยกตามอายุ
อายุไม่เกิน 6 ปี   อายุไม่เกิน 8 ปี  อายุไม่เกิน 10 ปี  
อายุไม่เกิน 12 ปี  อายุไม่เกิน 14 ปี  อายุไม่เกิน 16 ปี  
รวมทุกอายุ


 

 

จัดทำ : นายนิพนธ์  มณีรัตน์  ร.ร.บ้านควนเจดีย์  เครือข่ายโรงเรียนลำไพล   อำเภอเทพา  สงขลา
สอบถามข้อมูล/ปัญหาใช้งาน  โทร 0800222126