ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง
ผอ.สพป.สงขลา 3
(ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ จากท่าน ผอ.สพป.สข 3 )โรงเรียนที่สมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดๆ ไฟล์และให้ส่งข้อมูลมาให้ก่อนทาง
e-office  ส่งถึง school_133 (ร.ร.บ้านควนเจดีย์)
เพื่อทำระบบดูผลการเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่าง ปพ. ปีการศึกษา 2557
ปพ.1 ฉบับจริง  ปพ.1 ฉบับร่าง  ปพ.7  ปพ.3


คลิกลงทะเบียนอบรมการใช้งานโปรแกรม
ปพ.1  (6 ปีการศึกษา) ,ปพ.7 ,ปพ.3  ฟรี
(**โปรแกรมแจกฟรีสำหรับเพื่อนในเครือข่ายฯ ครับ**)

รายการอบรมปฎิบัติการ
ภาคเช้า : ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ ปพ.1,ปพ.3,ปพ.7
ภาคบ่าย : ปฏิบัติการระบบใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนออนไลน์
กรณีมีปัญหาใช้งานโปรแกรมพิมพ์ ปพ.ฯ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เรา และเพื่อนทุกคนพร้อมกันลุย
ออนไลน์ช่วยท่านด้วยระบบที่สุดยอดครับ

**โปรดเตรียมข้อมูล นร. ป.6 ปี 2557 ผลการเรียนตั้งแต่ ป.1-ป.5 นำมาวันอบรม**

อบรม ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์  
ลงทะเบียนช่วยค่าอาหารว่าง+กลางวัน  120 บาท

อบรมฯ  เดือน มกราคม 2558 เวลา  1  วัน


ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติการ
ใช้งานโปรแกรมพิมพ์ ปพ 
(6 ปีการศึกษา)
ปพ.1,ปพ.7 ,ปพ.3
ฟรี

รายชื่อผู้สมัคร

 

 
web counter

Version :  cinta ®
 จัดทำ : Mr.Niphon  Maneerat
Tel 0800222126 วันจันทร์ที่   8  กันยายน พ.ศ. 2557

www.thaiteacher.asia/porpor57/