ศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอเทพา ปี 2561
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอเทพา ปี 2561 <<
ประกาศอำเภอเทพาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
โปรแกรมการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2560
1เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 25611
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม อ.เทพา ปี 2561(ไฟล์ PDF)
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม อ.เทพา ปี 2561(ไฟล์ Excel)

ดูสรุปผลการแข่งขันแยกตามศูนย์เครือข่าย

1
โรงเรียน - ศูนย์เครือข่าย ลำไพล
21
โรงเรียน - ศูนย์เครือข่าย ขุนเขาแหลมขาม
32
โรงเรียน - ศูนย์เครือข่าย ทวิพัฒน์
43
โรงเรียน - ศูนย์เครือข่าย นวมิตร
54
โรงเรียน - ศูนย์เครือข่าย ปากบาง-ท่าม่วง
66
โรงเรียน - สำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเทพา
76
โรงเรียน-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูสรุปผลการแข่งขันแยกตามโรงเรียน
ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

พิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเอง

19
 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการดำเนินงาน
29
 พิมพ์เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
39
 พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
49
 คู่มือสำหรับการพิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเอง
59
ตัวอย่างเกียรติบัตร

 ดูสรุปผลการแข่งขันแยกตามเหรียญรางวัลที่ได้

18
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
28
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
38
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
48
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

เสน่ห์เมืองเทพา

1ผู้เข้าชมเว็บ
Counter for tumblr
Website Stats  
นำเสนอ : นายยุทธพงค์  มณีรัตน์   ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์  สพป.สงขลา 3
Tel  ---------------

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกียรติบัตร คลิกเข้าสู่ระบบกรณีที่คุณครูลงทะเบียนกันหลายคน
ก่อนดำเนินการควรมาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแยกรายโรงเรียก่อน
เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน

3

รับสมัครกรรมการแข่งขันตามรายการ

2สรุปข้อมูลการลงทะเบียน แยกตามรายการแข่งขัน
2สรุปข้อมูลการลงทะเบียน แยกตามรายโรงเรียน

   
 
   

 

 

 

 

 


รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
อำเภอเทพา ปี 2561
29-31 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านเทพา

ทะเบียนที่
โรงเรียน-ศูนย์เครือข่าย
ชื่อ-นามสกุล
รายการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
ได้ที่